Skip to main content

O-ringar är enkla men effektiva tätningselement som används i en mängd olika industrier för att förhindra läckage av vätskor och gaser. De är ringformade packningar av elastomermaterial, oftast gummi, och finns i en mängd olika storlekar och material för att passa olika behov.

Funktioner och fördelar:

 • Mångsidighet: O-ringar kan användas i en mängd olika applikationer, från statiska tätningar i rörledningar till dynamiska tätningar i pumpar och cylindrar.
 • Enkelhet: O-ringar är lätta att installera och underhålla, vilket gör dem till en kostnadseffektiv lösning för tätningsproblem.
 • Tillförlitlighet: O-ringar är robusta och kan klara av höga tryck och temperaturer, vilket gör dem till ett pålitligt val för krävande applikationer.
 • Material: O-ringar kan tillverkas av en mängd olika elastomermaterial, inklusive nitrilgummi (NBR), butylgummi (IIR), silikon (SI) och fluorelastomer (FKM). Varje material har sina egna egenskaper och lämplighetsområden.

O-ringar: Oumbärliga hjältar inom industrin

Användningsområden:

 • Flygindustri: O-ringar används i bränslesystem, hydrauliksystem och pneumatiska system i flygplan.
 • Bilindustri: O-ringar används i motorer, bromssystem, luftkonditioneringssystem och servostyrningssystem.
 • Kemisk industri: O-ringar används i pumpar, rörledningar och behållare för att förhindra läckage av farliga kemikalier.
 • Medicinteknisk industri: O-ringar används i medicinska apparater och implantat för att förhindra läckage av kroppsvätskor.
 • Olje- och gasindustri: O-ringar används i oljepumpar, borrplattformar och pipelinesystem.

Val av rätt o-ring:

Det är viktigt att välja rätt o-ring för den specifika applikationen. Faktorer att ta hänsyn till inkluderar:

 • Media: Vilken vätska eller gas ska o-ringen täta?
 • Temperatur: Vilken temperatur kommer o-ringen att utsättas för?
 • Tryck: Vilket tryck kommer o-ringen att utsättas för?
 • Dynamisk eller statisk: Ska o-ringen användas i en statisk eller dynamisk applikation?
 • Materialkompatibilitet: Är o-ringens material kompatibelt med mediet som ska tätas?

Leverantörer och expertis:

Det finns en mängd olika leverantörer av o-ringar på marknaden. Det är viktigt att välja en leverantör med god expertis och ett brett utbud av o-ringar i olika material och storlekar. Leverantören kan också ge råd om val av rätt o-ring för den specifika applikationen.

Sammanfattning:

O-ringar är små men kraftfulla tätningselement som används i en mängd olika industrier. De är mångsidiga, enkla att använda och tillförlitliga, vilket gör dem till en kostnadseffektiv lösning för tätningsproblem. Det är viktigt att välja rätt o-ring för den specifika applikationen och att samarbeta med en leverantör med god expertis.Du hittar en bra industri leverantör här: Jila.se