Skip to main content

Affärsklimatet förändras och när det uppstår problem i ett företag blir det allt vanligare att man söker ersättning genom att rikta krav mot ledningen i verksamheten.

VD- & styrelseansvarsförsäkring ger befattningshavare i ett företag skydd för det personliga betalningsansvar de kan få med anledning av den position de har i företaget. Krav kan personligen ställas mot dem för handlingar de vidtagit, eller underlåtit att vidta, som kravställaren menar har varit till men för den.

Förutom att denna typ av krav kan uppfattas som obehagliga är det också en distraktion som kan göra det svårt för ett företags ledning att leda en verksamhet på ett optimalt sätt.

Era Försäkringar tar över när försäkringsbolaget säger nej

Försäkringsbolag erbjuder generellt inte denna typ av försäkring för företag och vill inte heller rekommendera konkurrenter som gör det av den enkla anledningen att de inte vill tappa kunder.

Är ni i behov av denna typ av företagsförsäkring? Då kan vi som försäkringsförmedlare kliva in och hjälpa er. Kontakta Era Försäkringar idag för ett första förutsättningslöst möte!