Skip to main content

Nyligen drabbades Smartermarketing av ett problem som tyvärr är alltför vanligt i svenska kontorsmiljöer – råttor. Vi ville agera snabbt och effektivt för att skydda både vår personal och vår verksamhet, och tog därför kontakt med Xpertbekämning.

Xpertbekämning till vår räddning

Redan från första stund visade Xpertbekämpning prov på stor professionalism och engagemang. De utförde en grundlig besiktning av våra lokaler för att identifiera råttornas ursprung och spridningsvägar. Baserat på besiktningen tog de fram en skräddarsydd plan för sanering, som inkluderade både förebyggande åtgärder och akut bekämpning.

Sanering av råttor – en steg-för-steg-process

Sanering av råttor kräver både kunskap och noggrannhet. Xpertbekämpnings team guidade oss genom hela processen, steg för steg:

  1. Identifiering: Den första delen av saneringen innebar att identifiera råttornas ursprung och spridningsvägar. Xpertbekämpnings experter letade efter spår som spillning, gnagmärken och hål i väggar och golv.
  2. Tätning: För att förhindra att nya råttor tar sig in i våra lokaler tätades alla springor och hål med lämpliga material.
  3. Bekämpning: Därefter vidtog den akuta bekämpningen av råttorna. Xpertbekämpning använde sig av en kombination av olika metoder, bland annat fällor och gift, för att effektivt eliminera problemet.
  4. Uppföljning: Efter bekämpningen utfördes regelbundna kontroller för att säkerställa att råttorna var borta och att problemet inte återkom. Xpertbekämpning gav oss även värdefulla råd om hur vi kan förebygga framtida råttinvasteringar.

Ett problem löst – tack vare Xpertbekämning

Tack vare Xpertbekämpnings snabba och effektiva insats kunde vi bli av med råttproblemet på ett tryggt och professionellt sätt. Vi vill rikta ett stort tack till Xpertbekämpning för deras gedigna arbete och goda service. De har visat sig vara en pålitlig partner i kampen mot skadedjur.

Har du problem med råttor?

Om du också har problem med råttor i din fastighet eller verksamhet, rekommenderar vi varmt att du kontaktar Xpertbekämpning. De har den kunskap och expertis som krävs för att lösa problemet på ett effektivt och långsiktigt sätt.

Tveka inte att besöka Xpertbekämpnings hemsida för mer information:

Genom att samarbeta med en professionell skadedjursbekämpare kan du skydda din fastighet, din verksamhet och din hälsa.