Skip to main content

Att skapa en mer miljövänlig arbetsplats är en viktig del av att ta ansvar för vår planet. Genom att förbättra vår kontorsåtervinning kan vi minska vår avfallsmängd, spara resurser och bidra till en mer hållbar framtid. Här tipsar vi dig som också ska förbättra återvinning för kontor.

Här är en utförlig guide som hjälper dig att tänka och genomföra en framgångsrik återvinningsplan på ditt kontor:

Förberedelser och planering:

 1. Engagemang och ledarskap: Börja med att skapa engagemang bland dina kollegor och ledningen. Visa vikten av återvinning och hur det kan gynna både miljön och kontoret.
 2. Analys av avfallsflöden: Gör en grundlig analys av hur avfall genereras på kontoret. Identifiera vilka typer av material som slängs mest och var de hamnar.
 3. Sätt mål och strategier: Baserat på din analys, sätt mål för förbättrad återvinningsgrad och definiera strategier för att nå dem.
 4. Samarbete med leverantörer: Samarbeta med dina leverantörer för att säkerställa att de erbjuder återvinningsbara produkter och tjänster.
 5. Skapa en återvinningsplan: Utveckla en detaljerad plan som beskriver vilka material som ska återvinnas, hur de ska samlas in och var de ska placeras.

Genomförande av återvinningsplanen:

 1. Inköp av återvinningsbehållare: Investera i tydligt märkta och lättillgängliga återvinningsbehållare för olika materialtyper. Placera dem strategiskt runt om på kontoret.
 2. Informationskampanj: Informera dina kollegor om återvinningsplanen och hur de kan bidra. Skapa tydliga instruktioner och skyltar för att underlätta sorteringen.
 3. Utbildning och ansvar: Utbilda dina kollegor om vikten av återvinning och hur man sorterar material korrekt. Utse ansvariga personer för att övervaka och underhålla återvinningsprocessen.
 4. Regelbunden utvärdering: Spåra återvinningsgraden regelbundet och utvärdera din plan för att identifiera förbättringsområden.

Tips för en framgångsrik återvinning:

 • Gör det enkelt: Gör det så enkelt som möjligt för dina kollegor att återvinna genom att placera behållare på lättillgängliga platser och använda tydliga skyltar.
 • Tävlingar och incitament: Skapa tävlingar eller erbjud incitament för att öka engagemanget och förbättra återvinningsgraden.
 • Samarbete med andra kontor: Dela erfarenheter och idéer med andra kontor i din organisation eller bransch.
 • Håll dig uppdaterad: Håll dig uppdaterad om nya återvinningsregler och -initiativ i din region.

Att förbättra kontorsåtervinning är en lönsam investering för både miljön och din arbetsplats. Genom att följa dessa riktlinjer kan du skapa en mer hållbar arbetsplats och inspirera andra att göra detsamma.

Kom ihåg:

 • Att återvinning inte bara handlar om att sortera material, utan också om att minska förbrukningen och använda mer miljövänliga produkter.
 • Att skapa en kultur av miljömedvetenhet och ansvar på kontoret är avgörande för en framgångsrik återvinningsplan.
 • Att ta små steg kan leda till stora förändringar och en mer hållbar framtid.
 • Anlita en återvinningsfirma som hjälper dig att hämta avfall och kan guida dig framåt. Smart Recycling Sverige AB är i framkant på området.