Skip to main content

Kundresan är väsentlig del av att öka försäljning och få lojala kunder. Men att följa upp denna resa ska göras på rätt sätt. I den här artikeln tar vi upp lite korta fakta om kundresan och hur GDPR påverkar vissa aspekter av den.

Vad är kundresan?

Kundresan är den resa som görs från att en person är en potentiell kund till att de blir en lojal och återkommande kund. Alla företag vill att en persons interaktion med deras varumärke, produkt eller tjänst, kommer göra att de blir till en av deras lojala kunder. 

Men det finns saker man behöver göra för att det ska bli så. Exempelvis genom att följa upp, finnas där när kunden ska fatta beslut och ge bra och hjälpsam information. Du vill hela tiden vara med under kundresan och uppmuntra de att ta nästa steg. Det här kan göras på många olika sätt. Bland annat genom automatiska email, sökmototoptimering, nyhetsbrev, sociala medier och mycket annat.

Vad GDPR betyder och hur det kommer in i bilden

Men när det gäller exempelvis automatiska email eller nyhetsbrev finns det en del att tänka på. Man vill ju att den marknadsföring man gör ska vara laglig, därför är det viktigt att du ser till att du följer GDPR i alla aspekter. 

GDPR betyder General Data Protection Regulation och är en förordning som är skapad för att öka säkerheten kring personuppgifter, och ge individer mer rättigheter gällande att välja sin säkerhet. GDPR kallas även för dataskyddsförordningen. 

Hur GDPR påverkar nyhetsbrev

Nyhetsbrev och automatiska emailutskick är ett smart val för att se till att du hela tiden finns där under kundresan. Eftersom det finns ett ökat krav på aktivt samtycke gällande personuppgifter och att godkänna marknadsföring på grund av GDPR, detta påverkar starkt nyhetsbrev av olika slag. 

Du behöver se till att du får ett aktivt samtycke från personen innan du börjar skicka ut nyhetsbrev. De måste själva välja att tacka ja, det får inte vara några förikryssade rutor eller något liknande. Personen behöver också få tillräckligt med information för att fatta ett väl informerat beslut. Du behöver även få ett aktivt samtycke, som du kan uppvisa, på att du får hantera eller spara deras personuppgifter. 

En enkel plattform gör det enklare

För att göra det enklare för dig själv att designa, planera och skicka nyhetsbrev, samt att följa GDPR, kan du använda dig av en digital plattform. Paloma är ett bra exempel på en sådan användbar plattform. 

Som sagt finns det många olika marknadsföringsformer, men med lite tips på vägen kan det kännas lättare att komma fram till vad som passar dig. Hoppas den här artikeln gjorde tydligare för dig vad kundresan är och hur det GDPR betyder påverkar denna resa.